Käyttöehdot

Sivuston käyttö

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Fysiominja. Osoite: Listakuja 9, 04440 Järvenpää, Puhelinnumero: 0405826176.

Fysiominja antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Tämä sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Mehiläisen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Fysiominjalla.

Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Fysiominjalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Fysiominjalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Vastuut

Fysiominja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Fysiominja ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Fysioominja www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu. Fysiominja ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Henkilötiedot

Fysiominja käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja soveltuvan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Yhtiön asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain rekisteriselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteriseloste on saatavilla nettivuilla.

Fysiominja voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja verkkosivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Fysiominja voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Fysiominjalle sähköpostitse. Fysiominnja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Fysiominjalla on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Fysiominja ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Fysiominjan www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Evästeet

Fysiominjan verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän päätelaitteeseen. Evästeiden avulla voimme kehittää verkkosivujemme toimintoja ja palveluita ja varmistaa, että ne vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin.

Nimettömän tunnisteen sisältävien evästeiden avulla voidaan tallentaa mm. IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta selain on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta selain on tullut verkkosivulle. Evästeen tietoja käytetään myös mainonnan tavanomaiseen kohdentamiseen, jolloin anonyymeille selainryhmille voidaan näyttää mainoksia mm. Facebookissa uudelleenmainontatoiminnon avulla (lisätietoa tästä ja hallintamahdollisuuksista löydät). Evästetiedoista ei voi tunnistaa henkilöä.

Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit kieltää ei-välttämättömät evästeet sivulle ensikertaa tullessasi näkyvästä evästebannerista tai muuttaa niitä myöhemmin tarvittaessa kohdasta Evästeasetukset. Evästeiden käyttö varmistaa, että sivustomme toimii sinulle oikein.

Evästeiden käyttäminen verkkosivuilla

Verkkosivuilla kerätään tietoa käyttäjien tavasta liikkua palvelussa Google Analytics. Tätä tietoa käytetään palvelun kehittämisessä.

Tietoina kerätään tieto käytettävästä selaimesta (käyttöjärjestelmä, selain, näytön resoluutio), selatut sivut ja näihin liittyvä tieto (esimerkiksi sivulla vietetty aika), mistä sivulle on tultu (esim. mainos tai verkkosivu).

Kaikki tiedot tallennetaan anonyymisti, joten tietoja ei voida yhdistää henkilöön tai IP-osoitteeseen. IP-osoite eli Internetin protokollaosoite on numerosarja, jota käytetään IP-verkkoihin kytkettyjen verkkosovittimien yksilöimiseen. IP-osoitetta ei lähetetä lainkaan eteenpäin. Näin analytiikkaan ei kerry mitään tietoa, jolla voidaan yksilöidä eli tunnistaa käyttäjä. Tietoa ei käytetä mainontaan eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Välttämättömät evästeet

Välttämättömät evästeet ovat evästeitä, joita verkkosivustot asettavat käyttäjän laitteelle toimiakseen oikein. Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston perustoiminnallisuuksien tarjoamiseksi, kuten sivustolla navigoimiseksi ja tietyistä toiminnoista, kuten kirjautumisesta, ostoskorin hallinnasta tai turvallisuuden varmistamisesta.