fysioterapia, lymfaterapia, harjoittelun ohjelmointi ja muut urheilijoiden palvelut.


Mitkä ovat sinun tavoitteesi?


Miksi fysioterapiaan? Miksi nuori urheilija tarvitsee kartoituksen? Miten kasvun aiheuttamat tekniikkahaasteet selätetään ja kivuista päästään eroon?

Kipu

Kivun kokemus ja sen tuoma haitta on aina yksilöllistä kuten sen hallinta ja hoitaminen. Kipu voi haitata elämää monin tavoin. Se voi uuvuttaa henkisesti, haitata liiikkumista ja arkea tai tavoitteellista urheilua ja suoritusta.

Kasvan urheilijan kovan harjoittelun tuomat haasteet tekniikkaan/taitoon & kiputilat

Lapsen ja nuoren kasvun aikana keho joutuu adaptoitumaan jatkuvasti kehon muutoksiin. Kovatasoinen harjoittelu, kehon mittasuhteiden muutokset sekä erilaiset voiman, hallinnan ja liikkuvuuden haasteet vaikuttavat herkkään tekniikkaan ja voivat kuormittaa liiallisesti kasvavaa kehoa.

Harjoittelun ohjelmointi, urheilijan kartoitukset ja ennaltaehkäisevä fysioterapia ja harjoittelu

Lajia tukeva harjoittelu, kuormituksen seuranta ja optimointi. Lajia tukeva harjoittelu edistää urheilijaa tavoitteitaan kohti. Kokonaiskuormituksen seuranta on suuressa roolissa tukevaa harjoittelua ja sen optimointia. Harjoittelu räätälöidään jokaiselle sopivaksi tarpeen mukaan yhdessä valmennustiimin kanssa. 

Miten voin auttaa sinua tavoitteissasi?